Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Ionawr 14, 2013

Dechrau Blwyddyn

“Blwyddyn Newydd Dda i chi ac i bawb sydd yn y tŷ” dyna beth arferem ganu fel plant yn Llanelli wrth fynd o gwmpas cymdogion i gasglu’r calennig. Chofiaf gael darn tair neu chwech ceiniog o galennig gan fwyaf ac erbyn diwedd fore calan byddai gyda fi o gwmpas hanner coron yn fy mhoced. Tâl mynediad i’r Sinema ar fore Sadwrn oedd naw ceiniog, a byddai chwarter o losin yn costio grôt ar y pryd. Ie, dyna ddangos fy oedran!
Mae blynyddoedd lawer wedi mynd heibio i mi bellach, ac eto ar ddydd Calan teimlaf yr un anesmwythid. Beth ddylwn addunedi i’w wneud eleni? Tybed a’i hon fydd fy mlwyddyn olaf ar y ddaear? Beth sy’n mynd i ddigwydd eleni? Dyna’r fath o feddyliau sydd gennyf wrth i’r cloc daro hanner nos, ac wrth gymryd llwncdestun i’r flwyddyn newydd.
Cawn ddigon o gynghorion wrth gwrs am addunedau ar y teledu gan bobl sydd am werthu pethau i ni. Tocyn i’r Gym neu fwydach i golli pwysau. Cemegau i helpu atal smygu. Arwerthiant yn y siopau mawr i arbed ein harian ac ati. Cofiwn eiriau doeth Eirwyn Pontsian “Gwnes addunedau fil i ddilyn y llwybr cul ond methu wnes!” Ie wir, mae gwneud adduned yn gofyn am fethiant, a chydwybod gwael. Nid yw dydd Calan a Blwyddyn “Newydd” yn wahanol i unrhyw ddiwrnod arall mewn gwirionedd. Mae’n well gen i bellach ddilyn cyngor Trebor Edwards a meddwl am “Bob dydd yn ei dro”. Digon i’r diwrnod ei ddrwg ei hun!
Gwelais arwydd ar y maes gwyrdd yn Eisteddfod Llandŵ “Efallai mai dyma’r peth diwethaf a wnewch ar y ddaear”! Oedd yn fy hatgoffa o eiriau John Lennon “Life is what happens to you while you’re busy making other plans”. Felly beth wnawn ni gyda’r amser yma rydym yn ei fenthyg am ychydig ar y ddaear? Unwaith y cofiwn Salm 103 “dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn” mae ein ffordd o feddwl yn newid.
Os mai dyma’r peth olaf a wnaf ar y ddaear.. beth am ddweud wrth ein gelyn ein bod yn maddau iddynt ..cyn ei bod yn rhy hwyr? Mae llawer yn meddwl fod heddychiaeth yn ymwneud a phrotestio yn erbyn rhyfeloedd yn unig. Ond yn y bôn ffordd o fyw yw heddychiaeth. Mae’n golygu gwneud y pethau bychain yna mewn bywyd bob dydd sy’n lleihau casineb a thrais. Ar ddechrau blwyddyn fel hon maen gyfle i ni ystyried sut rydym yn ymwneud ag eraill. Beth am ddangos ein cariad i eraill? Mae bywyd yn rhy fyr i ni ddal dig dim mwy. Onid ydym yn gwastraffu amser yn cweryla â’n gilydd? Beth yw y balchder yma sydd yn ein hatal rhag dweud ein bod wedi gwneud cam ag eraill? Dyna’r fath o ystyriaethau newydd gall godi allan o’n myfyrdodau heddiw ynghylch amser a’r effaith a gawn yn unigol ar ein cymdeithas tra ein bod ni yma.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: