Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Ionawr 15, 2013

Hawl y Frenhines i fynd i ryfel

Mae papur newydd y Guardian wedi medru cael gwybodaeth drwy y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth am ddylanwad y Teulu Brenhinol ar ddeddfau. Un o’r deddfau a gafodd ei hatal yn llwyr drwy feto gan y Frenhines oedd Deddf Military Actions Against Iraq yn 1999. Deddf gan  Aelod Seneddol oedd hon a fyddai wedi trosglwyddo yr hawl i fynd i rhyfel yn erbyn Iraq oddi wrth y Frenhines i’r Senedd.  Mae hyn yn golygu fod yr hawl i Brydain fynd i rhyfela yn dal i fod yn hawl sydd gan y Frenhines yn unig ac nid gan Senedd Prydain. Mae hyn yn golygu fod  Prif Weinidog  Prydain yn gallu defnyddio’r hawl i fynd i ryfel  ar ran y Frenhines yn erbyn barn y Senedd. Hynny yw gyda sêl bendith y Frenhines yn unig wrth gwrs. Ceisiodd Tony Blair pan oedd yn Brif Weinidog roi’r argraff ar y pryd ei fod yn barod i’r Senedd wneud y penderfyniad i fynd i ryfel yn erbyn Iraq. Yn wir cafwyd dadl a phleidlais gan y Senedd i  ymosod ar Iraq.  Ond nawr rydym yn gwybod y byddai y Frenhines wedi gallu gorchymyn y rhyfel yn erbyn Iraq os byddai’r Senedd wedi pleidleisio yn erbyn rhyfel. Felly sioe yn unig oedd y ddadl am Iraq yn y Senedd gan mai yn nwylo’r Frenhines y mae’r penderfyniad i fynd i ryfela , neu beidio, yn aros. Yn amlwg yn achos rhyfel Iraq roedd hi o blaid y rhyfel  gan na ddefnyddiodd i ei feto pan bleidleisiodd y Senedd i fynd i ryfel.  Byddwn byth yn gwybod wrth gwrs a fyddai i wedi mynd yn erbyn penderfyniad y Senedd os fyddai’r Senedd wedi pleidleisio yn erbyn dechrau rhyfel Iraq. Ond y peth pwysig i wybod yw fod yr hawl hynny gan y Frenhines yn y pen draw a ddim gan y Senedd.  Y cwestiwn i ofyn felly yw – Pa fath o wlad ddemocraidd yw Prydain os yw y penderfyniad i fynd i ryfel neu beidio yn dal yn nwylo y Frenhines – person na chafodd ei hethol erioed? 

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: