Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Ionawr 19, 2013

Trais yn methu bob tro

Y newyddion heddiw yw bod gwystlon mewn gwaith nwy yn Algeria wedi cael ei lladd gan derfysgwyr Islamaidd pan ymosododd byddin Algeria i geisio a rhyddhau’r gwystlon. Diwedd gwaedlyd i sefyllfa dreisiol. Os ydym am ddeall mewn gwirionedd beth ddigwyddodd yma raid edrych ar yr hanes y tu cefn i hyn i gyd. Ymateb oedd y terfysgwyr Islamaidd i’r ffaith fod byddin Ffrainc, gyda chymorth Prydain wedi ymosod yr wythnos ddiwethaf ar wlad Mali. Esgus Ffrainc oedd bod gan Mali lywodraeth Islamaidd eithafol oedd yn cefnogi terfysgaeth. Ond nid dyna ddechrau’r hanes yma chwaith. Rhaid cofio fod Algeria yn ogystal â Mali wedi bod yn rhan o ymerodraeth Ffrainc. Hefyd mae’n bwysig cofio mai un o’r gwledydd sydd rhwng Algeria a Mali yw Libya. Bu Ffrainc a Prydain yn gyfrifol am ddisodli Llywodraeth Gadaffi yn Libya llynedd. Ers i Gadaffi gael ei ladd mae yna frwydro yn dal i fod yn Libya rhwng llwythau sydd yn dymuno llywodraethu Libya. Tyfodd y mudiadau Islamaidd eithafol wrth i ddinasyddion y rhan yma o’r byd geisio ddod o hyd i achubiaeth oddi wrth y trais gan Lywodraethau Cristnogol Prydain a Ffrainc. Cofiwn hefyd fod llywodraeth Gristnogol America hefyd yn cymeradwyo os nad yn cefnogi trais Prydain a Ffrainc.
Gellir gweld felly mae un act fach mewn drama hir yw’r newyddion heddiw am y gwystlon yn Algeria. Rydym yn galw dilynwyr Islam yn “derfysgwyr” ac yn “eithafwyr” heb ystyried fod y trais wedi dechrau gan wlad Gristnogol Ffrainc a greodd ymerodraeth yn Affrica. Bu rhyfel annibyniaeth Algeria yn rhyfel fudur a threisgar dros ben ac eto nid oes sôn am lywodraeth Ffrainc fel un o “derfysgwyr Cristnogol eithafol”. Arweiniodd trais yr ymerodraeth Ffrengig at drais pellach gan ddinasyddion Algeria ac yna at drais pellach yn Mali ac eto yn Algeria. Y wers yw bod trais yn arwain at drais dro ar ôl tro yn un cylch dieflig. Nid yw trais yn llwyddo mae’n methu bob tro. Eto i gyd does neb yn dysgu ac yn chwilio am atebion di-drais i wrthdaro.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: