Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Ionawr 22, 2013

Tywysog Harry y milwr

Rhaid derbyn mai gwaith milwr yw lladd pobl. Felly ni ddylai’r ffaith fod Tywysog Harry wedi lladd pobl yn ystod ei waith fel milwr fod yn syndod i neb. Defnyddiodd hefyd yr hen gyfiawnhad dros ladd sef “ rhaid cymryd bywyd i arbed bywyd”. Rydym yn gwybod fod hon yn frawddeg di-ystyr oherwydd nid oes unrhyw brawf fod y person a laddwyd yn fygythiad i neb nac ychwaith fod bywyd unrhyw berson arall wedi ei arbed. Nid arbed bywyd yw lladd neb. Fe laddwyd miloedd o bobl ddiniwed yn Afghanistan , ac mae yna bosibilrwydd fod y bobl a laddodd y Tywysog yn bobl ddiniwed. Diniwed neu beidio, mae hi hefyd yn frawddeg gableddus oherwydd does gan neb yr hawl i gymryd bywyd ond Duw. Felly chwarae bod yn Dduw yw lladd person arall.
Yr hyn oedd yn taro dyn wrth wrando ar y Tywysog oedd y ffordd ddi-hyd oedd ganddo i ddisgrifio’r broses o ladd. Cyfeiriodd ar y lladd drwy ddweud “If there’s people trying to do bad stuff to our guys, then we’ll take them out of the game.” Yn amlwg mae’r sylw yma yn un sydd yn hollol iawn ar faes pêl droed wrth siarad am tacteg y chwarae. Ond nid chwarae yw rhyfel ac nid gêm yw ladd pobl. Ceir y teimlad cryf mai meddwl ei fod yn chwarae gem oedd y tywysog wrth wthio botwm ei wn , ac nad oedd yn sylweddoli effaith ei weithredoedd. Mae lladd person yn arwain at alar a teimlad o golled, dicter ac o ddial. Dyna ddechrau ar y cylch dieflig o drais. Mae’r Tywysog Harry yn arwr i lawer wrth gwrs, ond mae ef yn rhan o’r broses o filitreiddio ein diwylliant a’n gwlad.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: