Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Chwefror 8, 2013

Recriwtio’r Fyddin

Mae’r fyddin yn mynd i gau saith allan o’r deuddeg ganolfan recriwtio yng Nghymru. Mae hynny yn swnio fel newyddion da i heddychwyr! Ond nid yw mor syml â hynny. Er bod y fyddin yn mynd i osod 20.000 o filwyr llawn amser ar y clwt maent hefyd ar y llaw arall yn mynd i gyflogi 30,000 o filwyr wrth  gefn (reserve). Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi  rhoi cytundeb gwerth £440 miliwn i gwmni Capita i recriwtio i’r fyddin. Bydd Capita yn defnyddio’r we yn fwy i recriwtio a hefyd dulliau mwy uniongyrchol drwy gwmnïau preifat. 

Yr hyn sydd yn ofid i heddychwyr yw bod y lluoedd arfog yn mynd i gael fwy o ddylanwad ar fwy o unigolion a chymdeithas nag o’r blaen. Bydd 10,000 mwy o unigolion yn cael ei effeithio drwy fod yn rhan o’r  fyddin  wrth gefn. Er taw rhan amser fydd yr 30,000 o filwyr yn gweithio byddant yn dal i gael yr un profiadau o faes y gad a milwyr llawn amser. Byddant yn cael yr un problemau meddyliol o straen trawmatig ar ôl dod adref, ac yn debyg o fod angen yr un gofal.

Y gofid arall yw bod unigolion yn debyg o ddod dan bwysau i ymuno yn y fyddin wrth gefn gan eu cyflogwyr a chyd weithwyr. Bydd cyflogwyr yn cael ei annog drwy gael Kitemark  sef logo i osod ar eu gwefannau , papur ysgrifennu ac ati i ddangos ei bod yn cefnogi’r wlad drwy anfon eu gweithwyr i’r fyddin wrth gefn. Bydd y Llywodraeth yn talu’r cyflogwyr am y cyfnod y bydd y gweithwyr i ffwrdd yn y fyddin. Mae hyn yn atgoffa dyn o’r hen drefn pan oedd  arglwyddi a thirfeddianwyr yn cael gorchymyn gan y brenin i anfon  bechgyn eu taeogion a  thenantiaid i ryfela.

Bydd yn ffaith fod y fyddin yn cyffwrdd a bywydau fwy o bobl gan gynnwys y man gwaith yn cael yr effaith o filitareiddio ein cymdeithas sifil. Yn fwy, fwy , mae’r peiriant milwrol yn  dod yn fwy amlwg yn ein gwlad ac yn araf mae ein bywyd bob dydd yn gorgyffwrdd gyda militariaeth. Gweler y duedd yma ym mhresenoldeb y fyddin yn y gemau rygbi mawr, ac mewn chwaraeon yn gyffredinol, heb son am ysgolion ein plant.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: