Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Chwefror 22, 2013

Oxfam neu Offer Milwrol?

 

Ychydig fisoedd yn ôl roedd heddychwyr yn falch o weld fod y llywodraeth yn Llundain am gwtogi ar y gwariant ar filitariaeth neu yn ei geiriau mwys hwy “amddiffyn”. Gweler mewn erthygl gynharach yn y blog yma am y twyll o leihau’r fyddin llawn amser wrth 20,000 mewn gwirionedd fe gyflogir 30,000 milwyr rhan amser yn ei lle. Ond nawr er bod y llywodraeth wedi cael clod mewn cyfnod o ddirwasgiad o dorri ar y gyllideb “amddiffyn”, beth sy’n digwydd? Mewn modd llechwraidd mae’r llywodraeth yn mynd i symud arian o’r gyllideb cymorth ddyngarol i’r gyllideb amddiffyn. Bydd mudiadau dyngarol megis Oxfam yn colli arian y llywodraeth i wario ar ysbytai ac ysgolion mewn gwledydd tlawd. Rydym yn siarad yma am gannodd o filiynau o bunnoedd a glustnodwyd ar gyfer datblygu tramor a chymorth dyngarol. Yn hytrach bydd y llywodraeth yn defnyddio’r arian yma i brynu hofrenyddion ac offer milwrol arall. Cyfiawnhad David Cameron y Prif Weinidog oedd bod angen sicrhau “diogelwch” mewn gwlad cyn codi ysbytai yno. Mae’r gair “diogelwch” eto, fel “amddiffyn”, yn cael ei ddefnyddio gan y llywodraeth i ddisgrifio militariaeth a rhyfela.

Mae gweithwyr dyngarol yn aml yn gweithio mewn sefyllfaoedd peryglus mewn gwledydd tlawd. Ond mae fwy o berygl i’r bobl ddewr yma os cysylltir hwy â byddin dramor. Mae gweithwyr dyngarol yn cael ei targedi gan wrthryfelwyr os oes yna amheuaeth am ei niwtraliaeth. Mae’r ffaith fod y llywodraeth nawr yn siarad am offer milwrol yn yr un gwynt a chymorth dyngarol yn siŵr o greu fwy o berygl i’r gweithwyr dyngarol. Mae hyn yn mynd i gael ei weld fel bod cymorth dyngarol yn mynd yn rhan o bolisi tramor wleidyddol. Er enghraifft tybed ac ydyw Cameron yn cynllunio i ddefnyddio arian cymorth dyngarol i dalu am y milwyr fydd ar ôl yn Afghanistan? Byddai gweld milwyr yn cael ei ariannu yn y modd yma yn codi cwestiwn dwys moesol am rôl y milwyr fel gweithwyr dyngarol. Ond yn y pen draw dyfais oedd hyn i ychwanegu at y gyllideb filwrol mewn modd llechwraidd gan lywodraeth Prydain gan dorri ar y gyllideb y cymorth dyngarol oedd wedi cael ei addo gan Brydain i’r Cenhedloedd Unedig.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: