Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Chwefror 28, 2013

Dydd Gwyl Dewi

Mae Mis Mawrth yn dechrau gyda’n gŵyl genedlaethol  Dydd Gŵyl Dewi.  Byddwn yn canu ein hanthem mewn sawl cinio Gŵyl Dewi gydag arddeliad arbennig. Fel heddychwr caf drafferth  gyda’r  llinell  “Ein gwrol rhyfelwyr..”  Mae bod yn wladgarol yn cael ei gysylltu gydag  amddiffyn ein cenedl mewn modd treisiol rhyfelgar.  Dyna a wnaeth ein harwyr mwyaf ac nid oes rhaid ond enwi’r rhyfelwyr Owain Glyndŵr a Llywelyn ein Llyw Olaf.  Maent hwy’n dweud fod modd adnabod cymeriad cenedl yn ôl eu harwyr.  Teimlaf yn anesmwyth iawn wrth ystyried y ffaith ein bod fel cenedl yn dathlu gorchestion rhyfelgar Owain Glyndŵr a Llywelyn. Mae baner Owain Glyndŵr i’w gweld yn hedfan bellach yn aml mewn Eisteddfod a thref.  Pwysig yw cofio ein hanes fel  Cymry, ond cwestiwn arall yw a ddylem ddathlu ein rhyfelwyr?

Mae’n gysur mai dydd Dewi Sant yw ein gŵyl genedlaethol  wedi’r cyfan ac nid gŵyl Owain Glyndŵr .  Mae baner Dewi Sant  yn hedfan  yn amlach heddiw  ar ein strydoedd. Er bod llawer o’n cydwladwyr  ddim yn adnabod baner Dewi Sant. Y faner ddu gyda chroes o aur arni. Baner haws o lawer i’w chopïo na’r Ddraig Goch neu Faner Glyndŵr!  Credaf fod baner ein nawddsant yn cydweddi yn well i’n deheuad i ddangos  ein bod yn wlad fodern Gristnogol.  Tybed ac ydyw yn ormod i obeithio mai baner Dewi Sant fydd y faner yn hedfan dros Gymru yn y Cenhedloedd Unedig yn hytrach na baner ganoloesol y Ddraig Goch?  Byddai newid ein baner genedlaethol yn gam mawr i’w wneud. Mae’n debyg i lawer ei fod yn ormod o gam i newid ein delwedd o fod yn wlad sy’n edrych tua yn ôl at ein tywysogion canoloesol yn hytrach na edrych  i’r dyfodol.  Symbol o feddylfryd yw arwyr a baneri, a rhaid gofyn beth yw ein meddylfryd ni fel cenedl ar ddydd ein nawddsant eleni?

Mae gan Gymru fesur helaeth o hunan lywodraeth , ac mae’n symud yn anochel bellach at gael fwy  o rym gwleidyddol. Felly rhaid gofyn a ydym  fel cenedl yn newid ein hagweddau tuag at ein hunain yn ddigon i adlewyrchu’r newid yn ein sefyllfa wleidyddol? Ydym ni yn dal i ddathlu Gŵyl Ddewi mewn modd sentimental hen ffasiwn ? Ydym ni yn dal i feio eraill am ein sefyllfa gan deimlo’n gyfforddus mewn Cymru Lân, Cymru Lonydd? Neu ydym yn barod i dderbyn yr her bellach i fod yn gyfrifol drosom ein hunain ac i weithredu dros ein hunain? Neges fawr ein nawddsant Dewi i ni oedd i wneud y pethau bychain, sef i fod yn weithredol dros ein ffydd a’n gwlad. Tybed a yw’r amser wedi dod i ni anghofio am “Hen Wlad ein Tadau” ac i symud ymlaen at y Gymru newydd. Cymru anthem Lewis Valentine “Dros Gymru’n Gwlad”, sydd yn gofyn i Dduw i’w hamddiffyn ac i’w chadw yn ei ofal Ef. Cymru ddi-drais dan faner ein nawddsant. Cymru sy’n beio neb ond sydd yn symud at wir annibyniaeth drwy wneud y pethau bychain ar y ffordd.    

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: