Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Mawrth 12, 2013

Breudeth a Thir Cymru

Nid yn aml y ceir newyddion da i heddychwyr ond nawr clywsom fod Gwersyll milwrol Breudeth i’w gau gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.  Dyma  ran o dirwedd sanctaidd ein gwlad yn cael ei roi yn ôl i’r genedl  ar gyfer  gweithgaredd heddychlon.  Dyma ardal Dewi Sant gydag eglwys Llanfreudeth wedi ei gysegru i’r santes  Ffraid neu “Bridgit” sydd efallai yn fwy enwog yn Iwerddon.  Trist oedd clywed pobl Sir Benfro yn protestio yn erbyn cau’r ganolfan filwrol yma.  Roedd y gwersyll a’r maes awyr yma yn atal twristiaid ac eraill rhag mwynhau’r arfordir, a gelli’r disgwyl tyfiant nawr yn y nifer o dwristiaid a ddaw yma.

Nid yw yn newyddion da i gyd wrth gwrs oherwydd  bydd y milwyr yn symud i ardal gysegredig arall o Gymru sef i Sain Tathan. Mae canran uchel iawn o dirwedd Cymru yn dal yng ngafael y lluoedd arfog Prydeinig.  Dyma restr o’r prif ddarnau o’n gwlad:

Caerwent – 1500 erw

Capel Curig – 5 hectar

Castellmartin – 5.900 erw

Parc Cinmel – 6500 erw

Tywod Pembre

Mynydd Epynt 44,600 erw

Heb son am Aber-porth, Y Fali, Sain Tathan, Llansilin, Penally, a 7774 milltir o’r awyr dros Gymru a ddefnyddir gan y Llu Awyr.

Collodd Cymru ei sofraniaeth yn 1282 ac mae lluoedd arfog coron Lloegr yn dal ym meddiant llawer iawn o dir ein gwlad. Peidiwn â meddwl fod Cymru hunan llywodraethol yn rhydd o afael milwrol Prydeinig. Yma y daw’r milwyr i hyfforddi ar gyfer ryfeloedd Afghanistan a Duw a gwŷr ble arall. Diolch byth fod tir Breudeth o leiaf yn ôl yn ein gafael a brysied y dydd y cawn Fynydd Epynt yn ôl hefyd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: