Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Mawrth 13, 2013

Lladd Milwr

 

Trist oedd clywed am farwolaeth y milwr Michael Maguire wrth hyfforddi  yng Nghastellmartin. Cafodd ei saethu yn ei ben gan fwled o beiriant saethu hanner milltir i ffwrdd.  Dywedwyd yn y cwest i’w farwolaeth ddoe ei fod yn sefyll mewn man “diogel” ar y pryd  ar safle’r fyddin. Dywedodd arbenigwr arfau’r fyddin wrth y cwest nad oedd milwr oedd yn anelu at darged wedi saethu at y môr oherwydd methiannau diogelwch. Clywodd y cwest hefyd y gallai pobl ar draeth Freshwater West 1.6 milltir (2.5 cilometr) i ffwrdd o’r parth saethu fod wedi bod mewn perygl y diwrnod y cafodd Mr Maguire ei ladd.

Gan gyfeirio yn ôl at fy erthygl yn y blog ddoe am y ffaith fod safle’r fyddin ym Mreudeth yn cael ei gau, dywedais fod y cau yn mynd i fod o fudd i ddiwydiant twristiaid yr ardal. Gellir gweld nawr, wrth ystyried achos trist ladd Michael Maguire fod twristiaid yn mynd i feddwl dwywaith yn y dyfodol cyn ymweld â thraeth Freshwater West. Mae’n debyg y bydd twristiaid yn ystyried yn ddwys fynd o fewn milltir i unrhyw faes hyfforddi gan y lluoedd arfog rhag ofn cael eu lladd. Bydd cynrychiolwyr o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cyfarfod ag aelodau o’r Weinyddiaeth Amddiffyn oherwydd yn amlwg mae yna ofid am berygl i’r cyhoedd sy’n ymweld â’r Parc. Os ydym am weld y diwydiant twristiaid yn tyfu yng Nghymru gorau po gyntaf y gwelir y lluoedd arfog yn gadael tir Cymru er mwyn diogelwch y cyhoedd. Tra bod y fyddin Brydeinig ym meddiant ein tir nid oes sicrwydd na welwn ddigwyddiad trist arall yn digwydd wrth i’r offer milwrol ddatblygu yn fwy marwol. Pryderwn wrth weld datblygu offer robotaidd megis yr adar angau sy’n hedfan o Aber-porth i’r Epynt a fedr gael ei rhaglenni i ymosod yn awtomatig heb fod dynol wrth y llyw. 

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: