Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Mawrth 22, 2013

Heddwch i’r Cwrdiaid

Mae’n braf darllen fod arweinydd y Cwrdiaid Abdullah Ocalan wedi cyhoeddi fod y rhyfel yn erbyn Twrci yn dod i ben. Dywedodd fod y mudiad treisiol PKK am ddechrau ymgyrch wleidyddol ddemocrataidd di-drais i ennill annibyniaeth i Gwrdiaid Twrci. Bu cadoediadau o’r blaen gan y PKK cyn iddynt ail ddechrau rhyfela oherwydd bod Llywodraeth Twrci wedi gwrthod cyfaddawdi a chymodi gyda hwy. Ond mae’n amlwg bellach ar ôl i 40,000 o fywydau gael ei cholli yn rhyfel y Cwrdiaid yn erbyn Twrci eu bod wedi sylweddoli fod trais ddim yn gweithio. Dyma gyfle nawr i Lywodraeth Twrci dan arweiniad y Prif Weinidog Mr Erdogan i gymodi gyda’r Cwrdiaid. Mae yna gymhelliad cryf i Erdogan ddewis ffordd cymod ar y funud oherwydd mae yna fygythiadau oddi wrth Syria ar un ochr ac Iran ar yr ochr arall i Dwrci.

Cafodd y PKK ei weld fel mudiad terfysgol gan yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd. Nawr bydd cyfle i ddechrau siarad a dod i gytundeb fydd yn foddhaol i’r ddwy ochr. Mae yna 15 miliwn o Gwrdiaid yn byw yn Nhwrci ac maent am weld sefydlu gwladwriaeth annibynnol i’w hunain. Mae yna tua 3500 o filwyr gan y PKK yn Nhwrci sy’n dod o ardal Cwrdaidd Iraq. Bu rhyfel Iraq yn gyfle i gryfhau grym y Cwrdiaid yno gan sefydlu troedle iddynt ymosod ar Dwrci. Mae’r rhyfel yn Syria hefyd yn rhoi cyfle i’r Cwrdiaid i gryfhau yno.

Yn hanesyddol roedd yna wlad o’r enw Cwrdistan a gafodd ei rhwygo rhwng Twrci, Syria, Iraq ac Iran a nawr fod y gwledydd hynny mewn trafferthion mae’r Cwrdiaid yn gweld cyfle i ail sefydlu Cwrdistan.  Bu rhyfel Iraq yn gymorth mawr i’r Cwrdiaid gan fod Iraq wedi ei di-sefydlogi yn llwyr, ac mae’r rhyfel yn Syria nawr yn gymorth a chyfle pellach i’r Cwrdiaid. Mae’r ffaith fod Twrci am ymuno yn yr Undeb Ewropeaidd hefyd yn gyfle i’r Cwrdiaid gael fwy o hawliau. Ni fydd Twrci yn cael ymuno â’r UE heb i’r Cwrdiaid gael gwell hawliau sylfaenol megis addysg yn eu hiaith  eu hunain o leiaf. Mae’n debyg mai’r Cwrdiaid sydd wedi elwa fwyaf o’r gwrthdaro sy’n digwydd yn y rhanbarth yma o’r byd. Gobeithiaf nawr y bydd diwedd i’r rhyfel gyda Thwrci yn arwain at fwy o hawliau i’r Cwrdiaid trwy ddulliau di-drais.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: