Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Mawrth 23, 2013

Iachawdwriaeth

 

“Iachawdwriaeth” oedd y gair a dynnodd fy sylw fel pennawd yn y Daily Post heddiw, neu i fod yn hollol gywir “salvation” gan fod yr erthygl yn Saesneg.  Sôn oedd yr erthygl am ddrama a fydd yn ymddangos ar y teledu nos yfory o’r enw “Our Girl”.  Sef drama am ferch 18oed oedd ddim yn gweld pwrpas mewn bywyd tan yn sydyn iddi ymuno yn y fyddin. Stori am dröedigaeth sydd yma, o ferch oedd yn byw bywyd ofer, yn meddwi ac ati, i fod yn filwr (filyddes, filwraig ?) dda disgybledig.

Ganrif yn ôl byddai’r ddrama foesegol yma wedi adrodd hanes merch a gafodd tröedigaeth i grefydd. Nawr moeswers y ddrama yw mai’r grefydd newydd sydd yn rhoi pwrpas ac uchelgais i fywyd yw militariaeth. I fod yn ferch “dda” gwell dysgu a bod yn barod i ladd pobl  na meddwi ar y stryd. Ceir darlun yn y papur o’r actores ifanc cyn y dröedigaeth yn gwisgo sgert fini a cholur ac ati ac yna un ohoni yn ei iwnifform filwrol yn edrych yn smart. Tybed beth ddywedai ein Hiachawdwr am “iachawdwriaeth” o’r fath? Merch ifanc yn cael tröedigaeth i’w pharatoi i ladd eraill fel milwr? Bydd y ddrama yn siŵr o apelio at bobl ifanc di-waith o gefndiroedd tlawd gan ddangos ffordd amgen iddynt allan o’i sefyllfa di obaith i  waredigaeth filwriaethus. Tybed a dyma’r neges mae ein cymdeithas, ein cyfryngau torfol  am ei roi i bobl ifanc heddiw – sef i ddilyn ffordd trais yn hytrach na thangnefedd?

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: