Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Mawrth 27, 2013

Gwario Milwrol mewn Dirwasgiad

 

Mae’r Llywodraeth yn Llundain yn dweud wrthym yn barhaus y dyddiau yma fod angen gwneud toriadau  er mwyn peidio â benthyg rhagor o arian fyddai yn cynyddu ein dyled fel gwlad. Mae bron pob gwleidydd a pawb ar y cyfryngau yn ail adrodd y neges yma yn feunyddiol wrth drafod cau ysgolion neu ysbytai. Roeddwn i yn dechrau credu ei fod yn wir ein bod fel gwlad yn methu fforddio dim. Oes mae yna doriadau sydd angen ei gwneud ond nid oes neb yn siarad amdanynt?  Rydym yn gallu fforddio gwario ar arfau niwclear ar y funud sef £2biliwn bob blwyddyn. Rydym hefyd yn cynllunio i wario £20biliwn ar longau tanfor newydd ar gyfer arfau niwclear, gyda £7.7miliwn yn cael ei wario ar y funud i ymchwilio a datblygu’r syniad (Concept phase) o wario ar y llongau tanfor.

Yna yn y wasg heddiw roedd yna adroddiad fod y Fyddin Brydeinig yn mynd i adael yr Almaen gan ddod a’r cyfnod o feddiannu’r Almaen i ben ers yr Ail Ryfel Byd.  Fe feddiannodd hefyd byddin Rwsia ddarn o’r Almaen yn ystod y rhyfel ond mae hwy wedi hen adael . Anodd credu fod Prydain wedi aros cyhyd i adael yr Almaen. Ta beth mae yna amcangyfrif fod  milwyr Prydain wedi bod yn gwario £650miliwn y flwyddyn yn yr Almaen. Milwyr Prydain sy’n gwario hanner yr arian sy’n cael ei wario mewn trefi megis Fallingbostel .

Mae milwyr hefyd yn mynd i ddod adre nawr o Afghanistan, ar ôl i Brydain yn unig wario £20biliwn yno yn lladd y brodorion a chynnal y rhyfel. Pwy yn y byd mawr sy’n dweud fod angen i ni wneud toriadau yn y Gwasanaeth Iechyd ac Ysgolion pan mae gwastraff mor fawr o arian yn digwydd? Os yw Prydain mewn gwirionedd mewn dirwasgiad yna rhaid dechrau’r toriadau ar y pethau nad oes ei gwir angen megis ymladd  a cholli rhyfeloedd, a meddiannu’r Almaen. Nid wedi sôn am yr arfau niwclear sydd yn wastraff ofnadwy.

Mae’n amser i ni gyd sylweddoli fod yna ddigon o arian gan Brydain mewn gwirionedd ond ei fod yn cael ei wastraffu. Mae gwleidyddion UKIP wedi dweud y byddent yn atal pobl sydd yn byw ar fudd daliadau rhag gwario ar ddiod a thybaco rhag gwastraffi arian y trethdalwyr. Onid yw yn amser i ni drethdalwyr ddweud mewn amser o doriadau o bob math ar y funud na ddylai’r Llywodraeth wastraffi ein harian ar arfau niwclear, rhyfela  a milwyr dramor. Meddyliwch faint o wahaniaeth y byddai’r arian mae Milwyr Prydain yn yr Almaen yn unig yn ei wneud i ardaloedd tlawd Cymru. Byddai £650miliwn y flwyddyn yn mynd yn bell i gadw ysbyty Blaenau Ffestiniog ar agor.  Tro nesaf y clywaf unrhyw un yn dweud “ond rhaid i ni wneud toriadau” byddaf yn ateb “OK beth am ddechrau gydag arfau niwclear, a rhyfeloedd -dyna £40 biliwn o arbedion ar unwaith!  Ar beth ddylem wario? Wel beth am ddim ond £350miliwn ar 8,333 o nyrsys!

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: