Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Mehefin 21, 2013

Hawl i Fyw

Bydd dyfarniad y llys goruchaf yn Llundain ar 19 Mehefin eleni fod y Ddeddf Hawliau Dynol i fod i gynnwys milwyr ar faes y gad yn cael effaith enfawr ar gadfridogion milwrol Prydain. Mae’r ddeddf yn rhoi hawl i fywyd i filwyr hyd yn oed mewn rhyfel. Teuluoedd milwyr a laddwyd yn Iraq ddaeth a’r achos yma i’r llys, a bydd cyfle iddynt nawr i hawlio iawndal oddi wrth y Weinyddiaeth Amddiffyn. Dywedodd yr ysgrifennydd Amddiffyn Phillip Hammond fod y dyfarniad yn mynd i’w gwneud hi yn fwy anodd i filwyr gyflawni ei dyletswyddau. Mewn geiriau eraill hyd nawr roedd hi yn arferol i filwyr wynebu colli eu bywydau fel rhan o’u dyletswyddau mewn rhyfel gan nad oedd gan y Weinyddiaeth Amddiffyn unrhyw ddyletswydd i ofalu am fywyd milwyr.   Yn wir mae cadfridogion wedi dweud fod y dyfarniad yma ddim yn dderbyniol yn ystod rhyfeloedd yn Iraq ac Afghanistan gan ei fod yn erbyn ein diogelwch cenedlaethol. Hynny yw nid diogelwch y milwyr ond diogelwch y wladwriaeth sydd i fod i ddiogelu ei dinasyddion. Roedd y Weinyddiaeth Amddiffyn y byddai hyn yn creu costau mawr iddynt gan y bydd yn rhaid bellach gael dillad ac offer addas ar gyfer y milwyr i’w diogelu.  Mae hwnna yn ddywediad mawr gan ei fod yn cyfaddef mewn gwirionedd fod y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi bod yn cynilo ar offer ac felly wedi gosod bywydau milwyr mewn perygl.   Mae’r Weinyddiaeth nawr yn ofni nifer y rhiant sydd wedi colli eu plant fydd yn hawlio iawndal. Hyd yn oed cyn y dyfarniad yma mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi talu miliynau o bunnoedd yn barod mewn iawndal i drigolion yn Iraq a gafodd ei harteithio a’i niweidio yn anghyfreithlon yn ystod ar ôl y rhyfel yno. Dywedodd y Cadfridog Syr Peter Wall Pennaeth y Fyddin flwyddyn yn ôl fod “amrywiaeth o broblemau cyfreithiol, moesol, hawliau dynol ac o offer wedi cael eu hamlygu. Bydd disgwyliad mewn rhai cylchoedd o gymdeithas fod y fath o ddiwylliant o “zero risk” a geir mewn rhannau eraill o fywyd fod hefyd yn bosib ar faes y gad”

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: