Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Mehefin 28, 2013

Dydd y Lluoedd Arfog

 

Heddiw ar Fehefin 29 dathlir Dydd y Lluoedd Arfog ym Mhrydain am y pumed flwyddyn yn olynol. Mae’r dydd yma bellach wedi dod yn un o wyliau “traddodiadol” Prydain er bod dim gwir draddodiad yn perthyn iddo. Gordon Brown Prif Weinidog Llywodraeth Lafur Prydain oedd yn gyfrifol am ddechrau’r “traddodiad” yma, er mwyn ceisio arddangos ei Brydeindod ei hun fel Albanwr teyrngar i Goron Lloegr. Roedd hefyd yn awyddus i ddod o hyd i ffordd i ladd yr heddychiaeth a gododd o bobl gyffredin Prydain oedd ddim am gefnogi rhyfel anghyfreithlon ac anghyfiawn Iraq. Roedd dwy filiwn o bobl wedi cerdded drwy Lundain i ddangos ei gwrthwynebiad i ryfel Iraq. Treuliodd Gordon Brown gyfnod yn byw yn yr Unol Daleithiau a bu yn awyddus i fewnforio syniadau milwrol America i Brydain. Pan oedd yn Ganghellor y Trysorlys yn Chwefror 2006  roedd wedi ceisio creu Dydd y Cyn-filwyr Cenedlaethol (National Veterans Day)  gan ddefnyddio’r term  “veteran” a ddefnyddir yn yr Unol Daleithiau yn hytrach na’r term Prydeinig  “ex-servicemen/women” . Ond ni ddaeth dim o hwnnw ond roedd yn rhagflaenydd i Ddydd y Lluoedd Arfog. Sylwer hefyd ar y modd y daeth y gair Americanaidd 2reservist” i mewn yn lle’r “Territorials” ar gyfer y milwyr rhan amser. Prif bwrpas y dydd yw ceisio cael y cyhoedd i gefnogi militariaeth er gwaethaf y gwrthwynebiad i ryfel Iraq. 

Ar ddydd y Lluoedd Arfog Cyntaf yn 2009, dywedodd y Gweinidog dros Gyn-filwyr  Kevan Jones    ‘The armed forces are a force for good in terms of protecting us and this day is an opportunity for the public to say thank you to those men and women and their families for the sacrifices they have made.’  Geiriau gwag iawn eleni wrth i filoedd o filwyr gael ei daflu ar y clwt gan y Llywodraeth yma  fel rhan o’r toriadau. Hefyd i heddychwyr anodd gweld y lluoedd arfog fel “force  for good” ! Pa fath o ddaioni a ddaw o ladd pobl mewn rhyfeloedd. Mae’r Unol Daleithiau wedi dechrau trafod heddwch gyda’r Taliban – onid gwell fyddai wedi gwneud hynny cyn dechrau’r rhyfel ,cyn colli miloedd o fywydau di niwed?  Nid fi sy’n dweud hyn,  ond y Cadfridog  Nick Carter, sydd yn ddirprwy arweinydd  lluoedd NATO yn Afghanistan. Dyma ddywed Alex Strick von Linschoten, yn ei lyfr  “An Enemy We Created”.”There would not have been too much negotiating to be done, even, in 2001 or 2002, because the Taliban’s senior leadership made their approaches in a conciliatory manner, acknowledging the new order in the country,”  Ond roedd angen gelyn ar wledydd y gorllewin er mwyn y fasnach arfau ac economi filwrol y Gorllewin. Felly y lladdwyd miloedd yn ddiangen wrth glodfori militariaeth ar ddydd fel heddiw.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: