Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Gorffennaf 1, 2013

Trident

 

Mae Danny Alexander,Prif Ysgrifennydd i’r Trysorlys, wedi dweud ddoe ar raglen The Andrew Marr Show y bydd adolygiad gan y llywodraeth i’r opsiynau sydd ar gael o ran systemau atal arfau niwclear yn cynnig dewisiadau eraill i’r system Trident. Mae’r adolygiad wedi ei gynnal dros ddwy flynedd ac mae disgwyl iddo gael ei gyhoeddi’r mis nesaf. Yn ôl Danny Alexander bydd yr adroddiad yn dangos fod dewisiadau eraill ar gael i’r wlad. Byddai adnewyddu system arfau niwclear  Trident yn mynd i gostio £20 biliwn. Rhaid i heddychwyr croesawi fod y Llywodraeth yn Llundain yn dechrau ail feddwl adnewyddu Trident o leiaf yn ei ffurf bresennol oedd yn fwy addas i oes y rhyfel oer. Ond nid ar gyfer y rhyfel oer oedd wir bwrpas cael Trident yn y lle cyntaf. Mae Llywodraeth Prydain ers blynyddoedd wedi bod yn defnyddio’r bygythiad o ddefnyddio arfau niwclear yn erbyn, nid yr Undeb Sofietaidd ond gwledydd di-niwclear megis Iraq. Pwrpas Trident oedd nid i’w defnyddio fel y dewis olaf ar ddechrau rhyfel niwclear ond fel dewis cyntaf os oedd angen yn erbyn unrhyw wlad oedd ddim yn barod i ufuddhau i ddymuniadau gwleidyddol ac economaidd Prydain. Defnyddir y term i amddiffyn “our vital interests overseas” wrth sôn am arfau niwclear Prydain. Medr y diddordebau yma gynnwys sicrhau olew ac egni i Brydain drwy fygwth yr hyn a elwir yn “Tactical Trident”.

Mae hyn yn egluro yn well i mi paham fod Llywodraeth Prydain am gadw arfau niwclear ar ôl diwedd y rhyfel oer. Defnyddir hwy fel arf wleidyddol i fygwth gwledydd sydd ddim yn barod i ufuddhau i ddymuniadau Llywodraeth Prydain. Ac nid felly i amddiffyn tiriogaeth Prydain ond er mwyn polisi tramor. Bydd disgwyl i’r Llywodraeth felly ystyried sut fath o arf niwclear sydd fwyaf effeithlon ar gyfer y math yma o ddefnydd bygythiol ac mae’n debyg mai’r ateb fydd arfau llai dinistriol ond hyblyg ar gyfer ei defnyddio ar faes y gad sef “battlefield nuclear weapons”. Rhaid cofio fod “llai dinistriol” ddim yn golygu arfau niwclear bychan o ran y fath o ddinistr sydd yn bosib, mae “bach” yn golygu arfau tebyg i rai o faint bom  Hiroshima. Bydd angen i heddychwyr fod yn ofalus i beidio cael eu twyllo gan y Llywodraeth o feddwl fod peidio ag adnewyddu’r Trident fel y cynlluniwyd hyd yma yn mynd i olygu diarfogi niwclear. Yn wir byddai arfau niwclear llai yn fwy tebyg o gael ei defnyddio gyntaf gan Brydain. Dyna’r perygl mwyaf i ddod o’r “dewisiadau eraill” yma ar gyfer Trident a pheidiwn gael ein twyllo.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: