Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Gorffennaf 19, 2013

Gwir fywyd y fyddin

 

Rydw i wedi bod yn roi tystiolaeth i’r Cynulliad i gefnogi deiseb Cymdeithas y Cymod i atal y lluoedd arfog rhag recriwtio plant 16 oed mewn ysgolion Cymru. Un o’r dadleuon oedd fod y fyddin yn roi darlun camarweiniol o fywyd yn y fyddin i blant. Mae’r fyddin yn sôn am roi hyfforddiant mewn crefftau ac yn cynnig gyrfa anturus i blant. Ond yr wythnos yma mewn ddau ddigwyddiad cawsom weld y gwir am fywyd yn y fyddin. Y cyntaf oedd yr hanes trist am ddau filwr yn marw yn ystod eu hyfforddiant ym Mannau Brycheiniog. Y llall oedd rhaglen Panorama y BBC sydd wedi ymchwilio i achosion o hunan laddiad  yn y fyddin ac ymysg cyn filwyr.

Yn yr achos cyntaf eglurodd Rod Richards mewn cyfweliad ar Radio Cymru fod hyfforddiant milwyr yn gallu bod yn eithafol iawn.  Disgwylir iddynt ymarfer mewn tymheredd uchel megais a gawsom yn ddiweddar ac hefyd mewn tymheredd isel iawn pan mae yna eira a rhew. Yn yr achos yma aeth yr ymarfer a dau filwr mor bell ag i’w lladd yn y gwres llethol. Dylai plant gael gwybod yn yr ysgol fod y fyddin yn roi hyfforddiant sy’n gallu arwain at farwolaeth mewn amodau eithafol.

Roedd canlyniadau ymchwil Panorama  yn fwy brawychus hyd yn oed. Dangoswyd cyfweliadau gyda milwyr oedd wedi  gweld erchyllterau maes y gad a mamau oedd wedi gweld eu plant oedd yn filwyr yn newid eu personoliaethau yn llwyr. Dywedodd un fam nad oedd hi braidd yn adnabod ei mab ar ôl iddo ddod adre o’r rhyfel yn Afghanistan gan ei fod wedi newid cymaint. Canlyniad profiadau erchyll y milwyr yma oedd iddynt ddewis lladd eu hunain yn hytrach na byw gyda’r profiadau poenus am weddill ei hoes. Eto dylid egluro i blant ysgol  pa fath o bethau erchyll y byddai yn rhaid iddynt wynebu mewn rhyfel.  Nid gyrfa anturus yw gyrfa milwr ond gyrfa o ladd eraill ac o ofn cael eich lladd a gweld cyfeillion gorau yn cael eu darnio o flaen eich llygaid.

Y ffaith yw fod  21 milwr wedi lladd ei hunain llynedd yn unig a bod  29 cyn-filwr wedi lladd ei hunain hefyd yn ystod yr un flwyddyn dyna gyfanswm o 50 hunanladdiad.  Yn ystod yr un cyfnod lladdwyd 44 o filwyr gan y gelyn.  Felly fe laddodd fwy o filwyr Prydain eu hunain nag a laddwyd gan y gelyn yn Afghanistan.  Dyma wybodaeth bellach y dylai plant wybod amdano cyn ymuno yn y fyddin.

Roedd teuluoedd y milwyr a laddodd eu hunain yn dweud yn glir fod y Weinyddiaeth Amddiffyn ddim wedi eu cefnogi o gwbwl na estyn cymorth i’w meibion pan oeddynt mewn trawma. Yn wir roedd gan y fyddin far gyfreithwyr i amddiffyn eu hachos yn erbyn y teuluoedd milwrol pan oeddynt yn mynd i’r llys i edrych am gyfiawnder. Teuluoedd tlawd oedd teuluoedd y milwyr bron i gyd heb yr adnoddau i ennill yn y llys yn erbyn holl rym y Llywodraeth.  Dylid dweud hynny wrth blant hefyd –sef fod dim cefnogaeth, yn wir  ceir y gwrthwyneb yn llwyr gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.  Nid gyfra gyffredin fel pob gyrfa arall yw gyrfa yn y lluoedd arfog  – mae gofyn i chi ladd eraill fel milwr a fod yn barod hefyd i farw. Nid oes unrhyw yrfa arall yn gofyn hynny gan fod yna gyfreithiau yn erbyn lladd ac hefyd cyfreithiau iechyd a diogelwch. 

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: