Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Gorffennaf 24, 2013

Gêm Fideo Lladd

Delwedd

 

 

Mae David Cameron wedi cyhoeddi’r wythnos yma  fod ei Lywodraeth am atal pobl rhag medru gweld pornograffi ar y rhyngrwyd. Dywedodd ei fod yn credu fod gweld pornograffi yn effeithio ar unigolion gan wneud iddynt droseddu yn rhywiol. Dywedodd fod gosod delweddau o drais rhywiol ar y we yn drosedd bellach. Cytunaf yn llwyr gyda hyn , ond os yw Cameron yn credu fod delweddau o drais rhywiol yn drosedd beth am yr holl gemau rhyfel  fideo ar y we? Os yw Cameron yn credu fod pornograffi yn effeithio ar bobl i droseddu onid yw’r holl ddelweddau o ryfela a lladd hefyd yn effeithio ar bobl ?  Uchod mae yna lun o glawr gêm fideo newydd sydd ar werth am £8 ac yn rhoi cyfle i bobl chwarae rôl fel saethwr cudd (sniper).  Pwrpas y gêm yw dysgu sut i fod yn saethwr cudd gan anelu yn gywir er mwyn “lladd” person. Onid yw’r gêm yma fel sawl gêm rhyfela arall sydd ar y farchnad yn mynd i effeithio ar y bobl sydd yn ei chwarae? Onid yw hi yn amser i rain hefyd, o ddilyn rhesymeg David Cameron gael ei gwahardd?

Mae gwaith saethwr cudd yn bersonol iawn. Mae yn anelu at un person gyda’i gwn ac yn gallu gweld os yw ei darged yn hapus neu yn drist cyn tynnu’r triger. Mae’r saethwr cudd fel arfer yn gadael “llofnod” megis drwy saethu at un llygad neu ddarn arbennig o gorff ei darged. Mae milwyr cyffredin yn ofni ac yn casáu’r saethwr cudd yn fwy na neb. Fel arfer os yw saethwr cudd yn cael ei ddal mae yn debyg o gael y gosb eithaf gan ei elyn oherwydd yr atgasedd tuag ato. Mae yna ganolfan hyfforddi arbennig i saethwyr cudd yn Serbia ac mae’r rhan fwyaf o’r dysgwyr yn gyn-filwyr sydd yn gobeithio cael gwaith gan gwmnïau preifat fel gwarchodwyr. Megis cwmni preifat sy’n gwarchod llongau rhag y morladron ger Somalia. Mae’n debyg fod merched yn well na neb fel saethwyr cudd oherwydd ei bod yn gallu canolbwyntio ar fanylion yn well na dynion.

Advertisements

Responses

  1. Diolch am hyn, Arfon – cytuno.

    Jane


Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: