Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Awst 25, 2013

Milwyr ifanc mwy tebyg o farw

 

Bu Cymdeithas y Cymod wrthi ers peth amser bellach i gael Llywodraeth Cymru i atal y Lluoedd arfog  rhag recriwtio plant mewn ysgolion. Chwarae teg mae Pwyllgor Deisebau’r Cynulliad wedi rhoi sylw manwl i’r ddeiseb a drefnwyd gan Gymdeithas y Cymod . Cefais y fraint o roi tystiolaeth lafar o flaen y Pwyllgor a chafwyd gwrandawiad teg a chwrtais. Y brif ddadl yw bod plant ddim yn cael yr holl wybodaeth am amodau gwaith milwr cyn cael ei recriwtio. Mae Pwyllgor Hawl y Plentyn y Cenhedloedd Unedig yn dweud  fod yr hawl gan blant i gael gwybodaeth gyflawn a gwrthrychol, ac wedi gofyn i Brydain ail ystyried recriwtio plant i’r Lluoedd Arfog. Dim ond hawliau dros Addysg sydd wedi ei datganoli i Gymru felly dim ond o agwedd addysgiadol ac ymweliadau’r Lluoedd Arfog i Ysgolion gallwn ofyn i’r Cynulliad.

Ta beth mae yna agwedd addysgiadol newydd wedi dod yn hysbys nawr diolch i waith ymchwil Child Soldiers International a Forces Watch . Maent wedi darganfod fod yna bron dwywaith y perygl i filwyr a gafodd ei recriwtio yn 16 oed i gael ei lladd ar faes y gad na filwyr a gafodd ei recriwtio yn 18 oed. Mae yna reswm addysgol am hyn. Mae plant sy’n ymuno yn y Lluoedd Arfog yn 16 oed yn cael gwaeth addysg na phlant sydd wedi aros yn yr ysgol tan iddynt fod yn 18 oed. Felly mae milwyr sydd a llai o addysg yn cael gwaith mwy peryglus yn y Lluoedd Arfog. Mae milwyr gydag addysg dda yn cael swyddi gweinyddol  a pheirianyddol  sydd ymhellach i ffwrdd o’r ymladd. Mae plant 18 oed sydd wedi aros yn yr ysgol wedi dysgu bob math o grefftau o goginio i drin peiriannau mecanyddol. Ond mae plant 16 oed sydd wedi mynd yn syth i’r Lluoedd Arfog ddim yn cael addysg cystal.

Roedd Child Soldiers International wedi ymchwilio i’r 209 o filwyr Prydain a laddwyd yn Afghanistan rhwng Hydref 2001 a diwedd Mawrth eleni. Roedd y risg o gael eu lladd i filwyr a recriwt wŷd yn 16 oed yn 1.92 allan o 1000 tra roedd y risg i filwyr ymunodd yn 18 oed yn ddim ond 1.33 allan o 1000 o filwyr.  Dyna reswm arall i blant ddim ymuno yn y Lluoedd Arfog yn 16 oed er mwyn iddynt gael addysg gyflawn yn yr ysgol a swydd fwy diogel os ydynt am fynd i weithio fel milwyr.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: