Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Awst 27, 2013

Y sefyllfa yn Syria

Mae’r sefyllfa yn Syria wedi gwaethygu yn frawychus o sydyn wrth i arfau cemegol gael ei defnyddio yno, a bod cudd filwr wedi saethu at arolygwyr y Cenhedloedd Unedig yno.  Nid oes sicrwydd pa ochr fu yn gyfrifol am ddefnyddio’r arfau cemegol ac mae’r ddwy ochr yn beio ei gilydd. Ond mae yna bwysau gwleidyddol wedi ei osod ar Arlywydd Obama i “wneud rhywbeth” ac ar Lywodraeth Prydain i gefnogi’r Unol Daleithiau.  Mae Prif weinidog Prydain newydd alw ar y Senedd yn Llundain i ail ymgynnull  dydd Iau Awst 29. Mae’r papurau newydd Prydeinig heddiw wedi  cael neges gan y Llywodraeth i ddechrau ar y broses o gyflyru pobl i baratoi am ymyrraeth filwrol gan Brydain.

Mae’r holl ddigwyddiadau yma dros y ddau ddiwrnod diwethaf yn  ofnadwy o debyg i’r hyn ddigwyddodd ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf ganrif yn ôl. Bryd hynny saethwyd yr Archddug Francis-Ferdinand o Awstria-Este yn Sarajevo, ac ymosododd Awstria ar Serbia. Cefnogodd Rwsia Serbia yn erbyn Awstria a chefnogodd yr Almaen Awstria yn erbyn Serbia. Heddiw mae yna ofnau y bydd UDA yn cefnogi’r gwrthryfelwyr yn Syria a bydd Rwsia yn cefnogi llywodraeth Assad yno. Dyna ehangu’r rhyfel yn bell y tu allan i ffiniau Syria a chreu sefyllfa o ryfel fyd-eang. Mae’r rhyfel yn Syria wedi lledu yn barod i ymosodiadau bychain ar y ffin gyda Thwrci ac Israel , ac mae yna le i gredu fod yna bosibilrwydd i rain waethygu. Os fydd lluoedd yr UDA yn ymuno yn y rhyfel bydd hyn yn rhoi hyder i Lywodraeth Israel i gydweithio ar ochr yr UDA. Mae Llywodraeth Filwrol newydd yr Aifft hefyd yn cadw golwg ar y sefyllfa ac mae yna bosibilrwydd y byddant hwy hefyd yn cefnogi lluoedd UDA yn erbyn Syria. Mae Iran hefyd yn ffinio gyda Syria ac wedi bod yn cefnogi  Llywodraeth Assad. Mae Twrci wrth gwrs yn ofni fod y Cwrdiaid yn cryfhau yng ngogledd Syria gan effeithio ar gryfder y Cwrdiaid yn Nhwrci sy’n dymuno gweld ffurfio gwladwriaeth newydd Kurdistan. Felly mae yna sefyllfa debyg iawn yma i’r Balcanau gynt, pan oedd y cenhedloedd bychain yno yn dymuno rhyddid oddi wrth Awstria.  Ond mae yna flwch mawr o ffrwydron yma sydd yn barod i chwythu a chreu trychineb enfawr byd-eang. Rhaid atal hyn rhag digwydd- rhaid cael trafodaethau heddwch ar fyrder rhwng y ddwy ochr yma. Nid yw fwy o drais yn mynd i ddatrys dim byd o gwbl ond yn peryglu dynoliaeth gyfan. Credaf nad yw hynny yn gor-ddweud gwaetha’r modd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: