Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Awst 30, 2013

Uchelfraint Frenhinol

 

Gosodwyd cynsail  cyfansoddiadol pwysig  yn y Senedd yn Llundain ar nos Iau 29 Awst 2013. Fe ddewisodd y Prif Weinidog David Cameron i beidio â defnyddio’r uchelfraint frenhinol i ddechrau rhyfel. Dyma’r tro cyntaf i hyn ddigwydd. Hwn yw hefyd dim ond yr ail dro i Brif Weinidog ofyn am ddadl yn y Senedd ynglŷn â dechrau rhyfel. Tony Blair oedd y cyntaf i ofyn am bleidlais dros fynd i ryfel adeg ryfel Iraq. Ond dywedodd Tony Blair wedyn y byddai wedi defnyddio’r uchelfraint frenhinol  i fynd i ryfel os fyddai’r senedd wedi pleidleisio yn erbyn rhyfel Iraq. Fel mae’n digwydd cafodd yr aelodau seneddol ar y pryd eu twyllo gan Tony Blair i bleidleisio dros y rhyfel anghyfreithlon hwnnw. Y tro hwn roedd yr aelodau seneddol yn fwy gwyliadwrus  gan bleidleisio yn erbyn ymosodiad ar Syria. Derbyniodd David Cameron, er mawr glod iddo, farn y Senedd a datgan na fyddai yn defnyddio’r uchelfraint frenhinol.  Gan fod cyfansoddiad Prydain yn ddibynnol ar gynsail mae yn annhebyg iawn o hyn allan y bydd unrhyw lywodraeth Brydeinig yn defnyddio’r arf canoloesol yma o’r uchelfraint frenhinol  i ryfela eto . Felly dyma’r senedd yn Llundain yn symud i o’r canoloesoedd ffiwdal  i’r byd modern democrataidd o leiaf ar gwestiwn pwysig heddwch a rhyfel.

Roedd pleidlais y Senedd yn Llundain hefyd yn bleidlais dros annibyniaeth Prydain mewn perthynas â’r UDA. Bu polisi tramor Prydain yn ddarostyngedig i’r UDA ers pum degau’r ganrif ddiwethaf ar ôl rhyfel olaf annibynnol Prydain yn erbyn yr Aifft dros gamlas Suez. Ers hynny’r polisi tramor Prydeinig oedd dilyn a chefnogi polisi tramor UDA. Nawr bydd gan Brydain bolisi tramor annibynnol o’r UDA o leiaf yn achos Syria. Efallai o’r diwedd fod Aelodau Seneddol Prydain wedi sylweddoli nad yw Prydain yn wlad fawr imperialaidd ddim mwy ond yn wlad fechan yn Ewrop gobeithio. Disgwyliaf nawr y bydd y rhyfelgarwyr ym Mhrydain yn ceisio eu gorau i newid y farn gyhoeddus ond gobeithiaf na lwyddiant. Wedi dweud hynny mae’r cyfryngau gan gynnwys y BBC yn gwneud eu gorau i gyflyru pobl Prydain  i  ddechrau rhyfel yn erbyn Syria – hyd yn oed ar ôl y bleidlais yn y senedd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: