Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Medi 10, 2013

Datrys Syria

 

Anhygoel fyddai’r gair gorau i ddisgrifio beth sy’n digwydd nawr ynglŷn â datrys y rhyfel yn Syria. Pwy fyddai wedi gallu rhagweld beth sydd wedi digwydd? Senedd Llundain i ddechrau yn gwrthod cais y Llywodraeth i ystyried mynd i ryfel yn erbyn Syria. Penderfynodd Arlywydd Ffrainc hefyd ofyn am ganiatâd Cynulliad Cenedlaethol Ffrainc  i fynd i ryfel. Yna Arlywydd America Obama yn penderfynu gofyn am hawl Cyngres yr  UDA i fynd i ymosod ar Syria, gan ddilyn esiampl o ddemocrataidd y DU. Nawr mae Rwsia wedi gosod pwysau ar Lywodraeth Assad yn Syria i osod ei arfau cemegol o dan reolaeth ryngwladol, ac Assad yn cytuno. Felly mae’r llwyfan wedi ei osod nawr i ddatrys rhyfel Syria mewn modd di-drais  drwy’r Cenhedloedd Unedig.

Mae’n debyg y bydd pobl oedd yn cefnogi rhyfel  yn mynd i ddweud mai’r bygythiad a pharodrwydd yr UDA i ddefnyddio grym fu’n gyfrifol am benderfyniad Rwsia  i osod pwysau ar Assad.  Diddorol hefyd yw sylwi’r modd y bu’r cyfryngau torfol yn ymddwyn. Dechreuodd y papurau newydd bwyso am ryfel cyn pleidlais y Senedd yn Llundain. Ond am unwaith cafodd y galw am ryfel gan y cyfryngau ei wrthod. Yna dechreuodd y cyfryngau alw’r Prif Weinidog yn arweinydd gwan am golli’r bleidlais yn y Senedd. Mae’n rhyfedd fod y cyfryngau  yn credu mai dim ond  rhyfela yw’r peth cryf i’w wneud a bod ceisio heddwch yn beth gwan!.  Er mawr glod iddo derbyniodd y Prif Weinidog farn ddemocrataidd y Senedd a hefyd cyhoeddi  fod y mudiadau dyngarol yn Syria yn cael fwy o gyllid. Nid gwendid yw’r gair i ddisgrifio ymddygiad Cameron ond dewrder .

Gobeithiaf nawr y bydd hi yn bosib i’r rhyfel cyfan gael ei datrys mewn modd di-drais drwy’r Cenhedloedd Unedig. Nid yw trais byth yn ateb i drais, ac o’r diwedd mae’n ymddangos fod y byd yn dechrau deall hynny. Ond mae yna angen doethineb nawr i symud ymlaen i sicrhau heddwch.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: