Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Medi 15, 2013

Adar Angau yn nythu yn Llanbedr

Dim ond yn Aber-porth y bu hawl i’r  Adar Angau (Drones)  hedfan yn Ewrop tan nawr. Ond daeth newyddion nawr fod maes awyr Llanbedr ger Harlech yn mynd i fod yn rhan o ddatblygiad yr awyrennau di-beilot yma yn ystod 2014. Bydd Aber-porth a Llanbedr yn rhan a elwir gan Lywodraeth Cymru yn “ Amgylchfyd systemau awyrennau di-beilot Cymru”. Felly bydd maes awyr Llanbedr yn dod yn ganolfan hedfan i’r adar angau yma gan, yn eu geiriau nhw “wella yn bellach enw da’r Deyrnas Unedig fel gwlad sydd â darpariaeth  a chyfleusterau i  weithrediadau’r awyrennau di-beilot” ‘.

 

Mae hi yn eithaf eironig fod Cymdeithas Parc Cenedlaethol Eryri wedi ennill ymgyrch fan arweiniad y cyn-wleidydd Alun Pugh i atal maes awyr Llanbedr rhag dod yn ganolfan i hedfan twristaidd. Sail yr ymgyrch oedd y sŵn fyddai’r awyrennau bach sifil yn wneud wrth  hedfan twristiaid dros y Parc. Nawr nid sŵn twristaidd fydd i’w glywed ond sŵn adar angau. Y gwir yw roedd yn rhaid gofyn am gael hawl gynllunio gan y parc Cenedlaethol ar gyfer hedfan yr awyrennau twristaidd ond does dim angen hawl ar yr adar angau. Bu awyrennau di-beilot yn hedfan o Lanbedr yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac felly mae’r hawl cynllunio wedi parhau. Nid fedr y Parc cenedlaethol wneud dim i atal hynny.

 

Pan sylweddolwyd tua blwyddyn yn ôl fod maes awyr Llanbedr wedi ail-agor roedd yna ofnau gan aelodau Cell Porthmadog o Gymdeithas y Cymod fod yna bosibilrwydd i hyn arwain at hedfan yr adar angau. Ond ar y pryd cafwyd hawl cynllunio i drwsio hen awyrennau yno gan greu swyddi. Cafodd hyn groeso gofalus gan Gymdeithas y Cymod fel cyfle i ddefnyddio’r maes awyr ar gyfer defnydd sifil gan greu swyddi sydd wir eu hangen yn ardal Harlech. Ond yn anffodus nawr gwireddwyd yr ofnau. Mae  maes awyr Llanbedr wedi arwyddo cytundeb gyda QinetiQ y cwmni arfau milwrol sy’n defnyddio Aber-porth i hedfan y drones.

 

Bydd cyfarfod o Gymdeithas y Cymod ar nos Fawrth 24 Medi am 7.30pm yn Festri Capel Salem Porthmadog i drafod sut i wrthwynebu’r datblygiad yma.

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: