Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Tachwedd 24, 2013

Syria, Iran, Afghanistan

 

Roeddwn yn grediniol yn y gwanwyn eleni y byddai Prydain ac America wedi  ymosod ar Syria neu Iran erbyn hyn. Syndod o’r mwyaf i fi fel heddychwr yw gweld newid agwedd y gwladweinwyr a’r gwleidyddion yn ystod y flwyddyn. Mae’n naturiol ar adeg fel hwn wrth i ni gyrraedd diwedd blwyddyn  i edrych yn ôl dros ddigwyddiadau o bwys. Credaf fod yna ysbryd newydd o heddwch yn y tir nawr. Roeddwn ofn credu hynny ychydig o amser yn ôl ond heddiw gyda chytundeb gyda Iran rwyf yn fwy hyderus fy marn. Yr arwydd cyntaf o’r ysbryd newydd yma oedd penderfyniad Senedd Prydain i wrthod ymyrryd yn rhyfel cartref Syria. Roedd  byddin Prydain wedi ymbaratoi at rhyfel ac roedd yna longau’r llynges yn barod i ymosod ger Cyprus.  Cafodd y penderfyniad yma ddylanwad bell gyrhaeddol. Yn gyntaf, gosododd y Prif Weinidog David Cameron gynsail drwy beidio a defnyddio yr uchelfraint Frenhinol i fynd i rhyfel er gwaethaf penderfyniad y Senedd.  Dylanwadodd hefyd ar Arlywydd Obama gan iddo hefyd bwyllo a gofyn am sêl bendith  gwleidyddion Yr Unol Daleithiau. Yn y cyfamser roedd Arlywydd Putin o Rwsia wedi gweld ei gyfle i berswadio Arlywydd Assad yn Syria i adael i’r Cenhedloedd Unedig i ddinistrio ei arfau cemegol.  Felly fe drodd sefyllfa ryfelgar yn un heddychlon, o leiaf o safbwynt Prydain a’r Unol Daleithiau. Mae yna rhyfel cartref yn parhau yn Syria ond tawelwyd y lleisiau megis y papurau newydd oedd yn galw am rhyfel.

Heddiw daeth y newyddion fod yna gytundeb wedi ei wneud rhwng yr Unol Daleithiau ac Iran dros ddatblygiad y gorsafoedd niwclear yn y wlad. Felly dyma eto ateb heddychlon i argyfwng a oedd yn ymddangos fel reswm i ryfel rhwng y ddwy wlad. Nid yw gwleidyddion Israel yn hapus gyda’r cytundeb heddychlon yma wrth reswm gan eu bod hwy wedi gobeithio elwa o ryfel yn erbyn Iran.

Yna rhaid cofio eleni hefyd penderfynodd byddin y Cwrdiaid yn Twrci y PKK i alw cadoediad a dechrau ar drafodaethau heddwch yno hefyd. Mae fel pe bae yna symudiad pendant ar draws y byd tuag at trafodaethau yn hytrach na rhyfela.

Efallai y gwelir 2013 fel trobwynt yn hanes y byd i ffwrdd oddi wrth ryfel tuag at gyfnod o heddwch. Mae milwyr Prydain a’r Unol Daleithiau yn paratoi i adael Afghanistan hefyd wrth i’r trafodaethau heddwch barhau yno hefyd gyda’r gelyn sef y Taliban. Mae’n debyg fod yr ysbryd heddychlon yma wedi tyfu wrth i bobl y byd weld mai celwydd ddechreuodd rhyfel Iraq a bod y wlad ddim yn well heddiw ar ôl y rhyfel. Mae’r modd y collwyd rhyfel Afghanistan hefyd gan yr Unol Daleithiau yn rhan o’r teimlad hefyd dros heddwch.  Efallai fod y ffaith fod pobl yn teimlo effaith yr economi fregus a chostau byw yn codi hefyd yn ei gwneud fel dweud wrth y gwleidyddion i wario ar wella yr economi, ysbytai ac addysg yn hytrach na gwastraffi arian ar rhyfela. Gobeithiaf nawr fy mod yn iawn yn y dadansoddiad yma – ond cawn weld os bydd 2014 yn flwyddyn pan fydd y galw am heddwch yn cynyddu ymhellach. 

Advertisements

Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: