Cyhoeddwyd gan: arfon rhys | Ionawr 23, 2014

A oes heddwch?

 

Braf oedd darllen  fod Robert Gates sef cyn pennaeth amddiffyn yr Unol Daleithiau yn dweud na fedr Prydain bellach fod yn bartner llawn i America! Roedd yn dweud fod y toriadau yn lluoedd arfog Prydain yn ddiweddar wedi gwneud hi yn amhosib i’r Unol Daleithiau gael cefnogaeth filwrol lawn gan Brydain yn y dyfodol. Gwych o beth! Bu Llywodraeth Prydain yn llawer rhy barod i ddilyn milwyr America i mewn i bob rhyfel dan haul gan gynnwys Iraq ac Afghanistan wrth gwrs. Credaf fod Llywodraeth Prydain o’r diwedd yn sylweddoli fod angen gwarro fwy ar iechyd ac addysg yn fwy nag ar y lluoedd arfog. Teimlaf fod gwleidyddion Prydain yn sylweddoli fod yr ymerodraeth Brydeinig wedi dod i ben bellach a grym milwrol Prydain wedi machlud. Mae hyn yn hanner canrif yn rhy hwyr wrth gwrs ond gwell hwyr na hwyrach. Roedd y bleidlais yn y Senedd yn Llundain yn erbyn mynd i ryfel yn Syria yn drobwynt pwysig yn hanes Prydain. Bydd y bleidlais yn yr Alban yn yr hydref eleni hefyd dros annibyniaeth hefyd yn newid pob peth Prydeinig. Hyd yn oed os fydd y bleidlais yn yr Alban yn erbyn annibyniaeth nid fydd pethau fyth eto’r un fath yng ngwledydd Prydain.

Mae Gweinyddiaeth Amddiffyn Prydain wedi bod yn ceisio deall beth ddigwyddodd yn Senedd Lloegr pan bleidleisiodd yr aelodau i beidio ag mynd i ryfel yn erbyn Syria haf llynedd. Dadansoddiad y Weinyddiaeth Amddiffyn yw bod Prydain bellach yn wlad aml ddiwylliant a bod pobl sydd wedi dod i fyw ym Mhrydain o wledydd Mwslimaidd ddim am weld Prydain yn ymosod ar wledydd eu magwraeth hwy. Hefyd mae yna deimlad fod y rhyfeloedd yn erbyn Afghanistan ac Iraq ddim wedi bod o werth i Brydain nac yn werth y bywydau a gollwyd. Bydd milwyr Prydain yn gadael Afghanistan heb lwyddo i ennill y rhyfel yn erbyn y Taliban. Mae trais yn Iraq yn dal i fod yn uchel hefyd ac ni lwyddwyd i ddatrys dim yno drwy ryfela.  Ofn mawr y Weinyddiaeth Amddiffyn yw bod pobl Prydain bellach ddim yn cefnogi rhyfela ac maent yn ceisio ystyried pa fath o ryfel fyddai yn cael cefnogaeth y cyhoedd.  Eu dadansoddiad hwy yw y byddai’r cyhoedd yn cefnogi rhyfel awyr neu o’r môr ond ddim ar y tir. Canlyniad hyn fydd datblygu’r adar angau (drones)  a llongau rhyfel gan wario llai ar y fyddin.  Mae’r fyddin yn wynebu toriadau mawr ar hyn o bryd sydd yn beth da i heddychwyr wrth gwrs! Ond rhaid i ni wylio hefyd fel y bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn mynd ati nawr i berswadio pobl i dderbyn yr arfau lladd o bell megis yr awyrennau di-beilot yn y dyfodol. Felly nid oes le i heddychwyr laesu dwylo gan mai rhyfel dechnolegol fydd yr un nesaf, ac nid yw’r ymdrech i ddileu rhyfel  wedi llwyddo eto.

Advertisements

Responses

 1. Annwyl Arfon,

  Rydyn ni’n ysgrifennu atoch chi achos bod ni’n datblygu prosiect newydd pwysig ynglŷn â’r iaith Gymraeg a hoffen ni gael eich help.

  Mae prosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC) yn brosiect uchelgeisiol a ddechreuodd yn swyddogol ar Fawrth 1af 2016 (gellir dod o hyd i fanylion pellach am hyn yma: sites.cardiff.ac.uk/corcencc/).

  Os posib i chi gysylltu â mi ar WilliamsL10@cardiff.ac.uk er mwyn i mi yrru mwy o wybodaeth i chi?

  Cofion cynnes,
  Lowri Williams
  CorCenCC Research Assistant | Cynorthwwydd Ymchwil CorCenCC
  Cardiff University | Prifysgol Caerdydd


Gadael Ymateb

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: